OŹE

Kurs jest przygotowany dla uczniów szkół licealnych. Celem kursu jest zapoznanie uczniów z odnawialnymi źródłami energii jak również z ich zastosowaniem. Uczniowie mają za zadanie określić skalę oraz prawdopodobne zagrożenia stawianemu problemowi. Ponadto celem ich działań jest określenie stopnia konsekwencji oraz zagrożeń cywilizacyjnych działalności człowieka. Dyskusja prowadzona winna być rozstrzygana poprzez celowości działań ekologicznych, jak i również poprzez konieczność rozwoju ekonomicznego. Odpowiedzią preferowaną jest zastosowanie energii odnawialnych, których to przykłady winny wynikać z proponowanych rozwiązań ekologicznych oraz ekonomicznych.


1)    Słowa kluczowe:

  • Energia odnawialna
  • Środowisko
  • Przyroda
  • Degradacja