Witaj w kursie "Dyfraktometria rentgenowska"!

Kurs skierowany jest do studentów i osób zainteresowanych poznaniem podstawowych wiadomości związanych z promieniowaniem rentgenowskim i jego wykorzystaniem w rentgenowskiej analizie strukturalnej.

„Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT”.

Autor kursu:

mgr inż. Urszula Nowosielecka, e-mail: urszula.nowosielecka@zut.edu.pl