W ramach przygotowanego kursu chcielibyśmy zapoznać Państwa z podstawową operacją jednostkową powszechnie stosowaną w przemyśle jak i w życiu codziennym jaką jest mieszanie mechaniczne. Celem poniższych prezentacji, jest przybliżenie Państwu najważniejszych pojęć 
z zakresu mieszania w Inżynierii Chemicznej i Procesowej. 

Mamy nadzieję, że ten kurs przybliży Państwu tematykę związaną z Inżynierią Chemiczną 
i Procesową i zachęci do pogłębiania tej wiedzy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT"


Słowa kluczowe: mieszanie, mieszadła, moc mieszania


Kurs przygotowany przez:

Aleksandra Kaczmarek, e-mail: 

Anna Mieszała, e-mail: anna.mieszala@zut.edu.pl

Alicja Przybył, e-mail: alicja.przybyl@zut.edu.pl