Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Kurs ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z miareczkowaniem. Dokładny opis krok po kroku jak wykonywane jest doświadczenie ułatwi każdemu samodzielnie oznaczenia metodą miareczkowania na zajęciach z Chemii w laboratorium, oraz zwróci uwagę na podstawowe błędy podczas wykonywania doświadczenia.Autorzy kursu:

mgr inż. Marta Buśko (busko.marta@zut.edu.pl)

mgr inż. Monika Fedko

mgr inż. Arleta Kruczek

Słowa kluczowe: Miareczkowanie, roztwór mianowany, zobojętnianie, wskaźniki alkacymetryczne, redoks