Krótki kurs praktycznej aproksymacji danych pomiarowych z wykorzystaniem Matlaba