Od lat mosty były najważniejszymi budowlami, głównie ze względu na ich wielkie komunikacyjne znaczenie. W czasie wojen były bardzo istotnymi strategicznie miejscami. Często zdobycie kontroli nad mostem decydowało o losach kolejnych bitew lub nawet wojen. Technologia budowy mostów rozwija się od najdawniejszych lat, człowiek ucząc się na kolejnych katastrofach mostowych, uzyskał wiedzę pozwalającą budować coraz większe i smuklejsze obiekty. W XX wieku powstał most o najdłuższym przęśle na świecie, którego rozpiętość (odległość między podparciami) ma prawie 2km! Istnieją także budowle, których łączna długość całkowita przekracza 160km. Kurs jest przeglądem mostów od czasów starożytnych do dzisiaj. Oprócz możliwości zapoznania się z najbardziej znanymi obiektami, słuchacz będzie miał okazje dowiedzieć się o podstawach mechaniki konstrukcji mostowych.

Słowa kluczowe: mosty, historia mostownictwa, typy mostów

Autor kursu:

Szymon Skibicki (Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; słuchacz studiów doktorski rok I sem II, rok akademicki 2015/2016)

e-mail: szymon.skibicki@zut.edu.pl


Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT