Kurs wprowadzający do świata przemian termodynamicznych stosowanych w obiegu elektrowni cieplnej. Autor prowadzi krok po kroku do zrozumienia procesów panujących w elektrowni cieplnej oraz pokazuje zastosowanie programu Refprop do samodzielnego obliczenia obiegu elektrowni cieplnej dla różnych czynników obiegowych.