Analiza układów drgających w środowisku Matlab - Simulink

Przykładowy układ drgający

Opis kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności modelowania własności dynamicznych wybranych układów, budowania modelu matematycznego oraz zapisu modelu w środowisku Matlab-Simulink. Na podstawie zbudowanego modelu, wyznaczanie jego podstawowych charakterystyk dynamicznych.

Autorzy:

mgr inż. Mateusz Saków, mateusz.sakow@zut.edu.pl, sm19740.zut.edu.pl.

Słowa kluczowe:

drgania, modelowanie, modelowanie układów masowo-dyssypacyjno-sprężystych.

Wymagania:

Znajomość rachunku macierzowego, znajomość rachunku operatorowego, podstawowa znajomość środowiska Matlab - Simulink.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Lerning Wydziału Informatyki ZUT.