Materiały do zajęć audytoryjnych z przedmiotu ekotoksykologia przeznaczony dla studentów drugiego stopnia, kierunku ochrona środowiska.