Materiały pomocnicze do kursu Ekonomika Budownictwa dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych.

Kurs przygotowali:

Paweł Sikora (pawel.sikora@zut.edu.pl)

Aleksandra Barczyk (aleksandra.barczyk@zut.edu.pl)