Przygotowanie modelu do analizy Metodą Elementów Skończonych zaczyna się od stworzenia odpowiedniego modelu geometrycznego. Program ANSYS daje możliwość importowania modelu geometrycznego (przykładowo pliki o rozszerzeniu *.stp) lub stworzenie modelu od podstaw za pomocą wbudowanego modułu CAD o nazwie DesignModeler.