Celem niniejszego kursu jest przybliżenie procesu wymiarowania żelbetowej płyty stropowej jednokierunkowo zbrojonej oraz żebra. Uczestnik szkolenia uzyska informacje w jaki sposób krok po kroku pokonać proces wymiarowania dwóch podstawowych elementów konstrukcyjnych.

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Kurs przygotował:

Norbert Olczyk (norbert.olczyk@zut.edu.pl)

Słowa kluczowe: zestawienie obciążeń, wymiarowanie, strop monolityczny