Kurs zapoznawczy z projektowaniem CAD przy użyciu oprogramowania CATIA V5. Prezentuje sposób: obsługi podstawowych funkcji, tworzenia szkiców, wykonywania operacji na bryłach oraz modelowania wybranego przedmiotu. 

Autorzy:

Piotr Sitarz (piotr_sitarz@zut.edu.pl)

Piotr Burak

Piotr Trojanowski

Kurs przygotowywany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Słowa kluczowe: projektowanie, systemy CAD/CAM, inżynieria mechaniczna.