Kurs będzie dotyczył technologicznego procesu otrzymywania kwasu azotowego(V). Proces otrzymywania kwasu azotowego(V) jest jednym z istotnych procesów w chemii, a jego znajomość jest wymagana na studiach o profilu chemicznym jak i w niektórych szkołach ponadgimnazjalnych. 

Kurs jest przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych jaki i studentów, którzy będą chcieli uzupełnić i przypomnieć sobie wiedzę.

Kurs podzielony jest na trzy lekcje, które zakończone są sprawdzeniem wiedzy. 

Kurs odbywa się:

 w terminie: 01.06-30.06.2015 i jest podzielony na trzy etapy:

1. Podstawowe informacje o kwasach tlenowych i beztlenowych - 2 godziny

2. Właściwości i otrzymywanie kwasu azotowego(V) - 1,5 godziny

3. Właściwości i otrzymywanie kwasu chlorowodorowego - 1,5 godziny

 

Zaliczenie w dwóch terminach:

02.07.14, 10:00

04.07.14, 10:00

O autorach kursu:

mgr inż. Marcin Gano

mgr inż. Łukasz Czekajło

mgr Jarosław Serafin

Studenci na pierwszym roku studiów doktoranckich na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT