Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z podstawami tworzenia aplikacji w języku QML. Podczas kursu omawiany jest cały proces tworzenia aplikacji, od instalacji środowiska aż po stworzenie działającej samodzielnie aplikacji, a także niektóre podstawowe możliwości jakie daje środowisko Qt.

Autor: Paweł Tarczyński

mail: pawel.tarczynski@zut.edu.pl