Przedstawiamy kurs

CHROMATOGRAFIA GAZOWA,

który ma na celu przybliżenie informacji dotyczących najpopularniejszej i najczęściej wykorzystywanej metody instrumentalnej w chemii. Tą metodą jesteśmy w stanie w sposób szybki ocenić skład wielu złożonych mieszanin związków chemicznych. 

Kurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów.

słowa kluczowe: chromatografia gazowa, chromatograf gazowy, chromatogram, analiza instrumentalna, związki chemiczne

Autorzy kursu:

Anna Biniek, mgr inż.: e-mail: anna.biniek@zut.edu.pl

Magdalena Skulska, mgr inż.: e-mail: magdalena.skulska@zut.edu.pl

Tomasz Zinko, mgr inż.: e-mail: tomasz.zinko@zut.edu.pl

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

„Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT”