Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT.

Las jest miejscem szczególnym, tworzy miejsce do życia dla niezliczonej liczby roślin i zwierząt.    Jest doskonale zgranym mechanizmem, w którym każda część, choć oddzielna, stanowi jego niezbędny element. Doskonale widać to na przykładzie warstw lasu. Każda z nich pełni odrębną rolę, jest zamieszkiwana przez inne organizmy a jednak przenikają się nawzajem i odrębnie istnieć nie mogą.

Na naszym kursie znaleźć można wyszczególnione warstwy lasu, a mianowicie: gleba i ściółka, runo, podszyt, podrost, oraz pnie i korony drzew. 

Cele ogólne kursu:

-poznanie warstw roślinności w lesie

-wzbogacenie słownictwa związanego z przyrodą

-kształtowanie umiejętności obserwacji

-uwrażliwienie na piękno przyrody

-kształtowanie odpowiedzialności za środowisko

naturalne

Słowa kluczowe: las, ściółka, runo leśne, podszyt, ekosystem, drzewostan

Autorzy:

mgr. inż. Anna Kirkiewicz (Anna.Kirkiewicz@zut.edu.pl)

mgr. inż. Grażyna Nurkiewicz (Grazyna.Nurkiewicz@zut.edu.pl)