Kurs wprowadza w świat Inżynierii Powierzchni, przedstawia jej podstawy teoretyczne m. in. schemat warstwy powierzchniowej, rodzaje powłok. Opisuje teoretycznie pomiar grubości powłok. Jednakże zasadniczym elementem kursu jest praktyczny pomiar grubości metodą wagową oraz elektromagnetyczną.

Autorzy kursu:

Joanna Piwowarczyk: joanna.piwowarczyk@zut.edu.pl

Paweł Giza: pawel.giza@zut.edu.pl

Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT

Słowa kluczowe: rodzaje powłok, pomiar grubości powłok, metoda wagowa, miernik elektromagnetyczny, inżynieria powierzchni