Umiejętność przeprowadzenia reakcji łańcuchowej polimerazy powinien posiadać każdy, kto zajmuję się analizami  molekularnymi, zarówno tymi związanymi z diagnostyką, jak i badaniami naukowymi. Przełom w sekwencjonowaniu całych genomów jaki nastąpił na przełomie XX i XXI wieku otwiera erę nowych możliwości w takich dziedzinach jak medycyna, farmakologia, rolnictwo czy przetwórstwo spożywcze. XXI wiek będzie wiekiem rozwoju nauk biologicznych. Każdy kto wybierze na studiach kierunki biologiczne, będzie mógł w tym rozwoju uczestniczyć.