Kurs przedstawia krótko rolę immunoglobulin w ciele zwierząt i ludzi oraz zapoznaje z wykorzystaniem tych cząstek.

Słowa kluczowe: immunoglobulina, szczepionka, odporność, antygen