Kurs przygotowany w ramach przedmiotu Nowoczesne Techniki Nauczania prowadzonego dla słuchaczy studiów doktoranckich ZUT przygotowanego przez Centrum e-Learning Wydziału Informatyki ZUT

Kurs sprawuje funkcję promocyjną i informayjną, będąc krótką dowcipną opowiastką, skierowaną do licealistów, na temat budowy i zastosowania robotów przemysłowych.

Autorami kursu są:

  • Piotr Doroszko
  • Oskar Alksnin
  • Hubert Pańka