Od zarania dziejów człowiek dysponował połączeniami wielkocząsteczkowymi pochodzenia naturalnego. Robił z nich użytek w postaci naturalnej, to jest niezmienionej. Były to m.in. tworzywa takie, jak drewno lub skóry. Później jednak nauczono się je modyfikować poprzez modyfikację chemiczną naturalnych połączeń wielkocząsteczkowych. Dlatego w języku polskim nazywa się je tworzywami sztucznymi.

Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne; polimery; recykling