W ramach przedmiotu Podstawy Programowania Komputerów studenci na zaliczenie laboratoriów muszą samodzielnie stworzyć własny symulator (dowolnego zagadnienia).

Kurs ma na celu pokazanie w jaki sposób z podstawowymi umiejętnościami programowania w języku C/C++ zdobywanymi w ramach danego przedmiotu stworzyć prosty symulator bazujący na niehomogenicznych automatach komórkowych. Przybliża także pojęcie automatów komórkowych.

Kontakt do twórców: anton.smolinski@zut.edu.pl, mkramarczyk@wi.zut.edu.pl