Przedmiot ma za zadanie pokazać możliwości wykonywania analiz w systemach bazodanowych.